Bölümlerimiz
16.07.2013

İşletme (Lisans, Açıköğretim)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İŞLETME (LİSANS) PROGRAMI

Genel Bilgiler

İstanbul Üniversitesi AUZEF İşletme Programı, öğrencilere, İşletme'de Lisans (BA) derecesi veren bir diploma programı sunmaktadır.

Küreselleşme sürecinin ve teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, yöneticilerin bilgili, rekabetçi ve yenilikçi olmasının gerektiği günümüzde,İşletme Programıtüm bu gerekliliklere ve problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, finans gibi işletmecilik disiplininin bütün alanlarında uzmanlaşmış, geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.

İşletme Programı, modern işletmecilik eğitiminin, yüksek kalite standartlarına sahip açık öğretim sistemi ve teknolojileri ile bütünleştirilmesi neticesinde, öğrencilere normal bir işletme eğitiminden çok daha fazlasını almalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki deneyimli öğretim üyeleri tarafından hazırlanan derslerin, açıköğretim sistemi ile Türkiye'nin her yerine zamandan ve mekândan bağımsız olarak sunulması, eğitimin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamakta ve bu sayede Türkiye'nin her yerinden İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumda örgün öğretimi sürdüremeyecek öğrencilerin, bu nitelikli eğitimi alma olanağı bulunmaktadır.

Deneyimli öğretim üyeleri tarafından hazırlanan güncel ders içerikleri, teknolojinin ve buna bağlı olarak internetin sunmuş olduğu olanaklar kullanılarak öğrencilerle paylaşılmakta ve öğrencilerin örgün öğretim öğrencilerinden farksız olarak, nitelikli işletmecilik eğitimine ulaşması sağlanmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, zamandan ve mekândan bağımsız olması, teknolojiye açık olması ve gelişen teknoloji ile uyum içinde eğitim yapılması, programın farklılaşmasını sağlayan özelliklerden bazılarıdır. Bu özellikler sayesinde, öğrencilerin daha aktif ve araştırmacı olması da sağlanmaktadır.

Programın mezun olmak için gerekli koşullarını yerine getiren öğrenciler, İstanbul Üniversitesi İşletme Lisans Diplomasına sahip olmaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulabileceklerdir. Mezunlar, ulusal ve uluslararası işletmelerin; pazarlama, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde ve kamu kuruluşlarında uzman olarak çalışabilecekleri gibi, eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etme olanağına da sahip olacaklardır.